بنويس

بنویس.

/ 5 نظر / 7 بازدید
فرزند شیطان

خواهی آمد... کسی که مثل هيچکس نيست... پپسی... فردين... باغ ملی..

گل سرخ

_________00_____________________7 _______0000____________________777 ______0000____________________77777 ____00000____________________7777777 ___00000____________________777777777 __000000_________777777777777سلام7777777777777 _0000000___________777777به منم یه سر بزن7777777 _0000000______________7777خوشحال ميشم7777 _0000__00______________777777777777777777 _0000__00000000_______777777777_777777777 _000000000000________777777777____77777777 __0000000000_________777777___________77777 ___0000_000000______7777___00____________777 ____00000_______0___7____0000________________7 ______000000__00000______000000 ________000000000000000000000 ___________00000000000000000 ______________0000000000000 سلام پونه جون کم پيدای

نهال

گفتی چی بنويسم؟؟ من می نويسم که: خداياااا در اين سال جديد عاقبت همه ما را ختم به خير کن .. امين